Cum puteti ajuta?

Rapoarte financiare

In spiritul transparentei, Asociatia SOS Infertilitatea face publice sintezele  bilanturilor contabile anuale ale organizatiei.

2019

2018

Bilant contabil 2018 – Asociatia SOS Infertilitatea

Total venituri: 129.193,41 RON

Total cheltuieli: 108.885,69 RON

Excedent 2018: 20.307,72 RON

Sectiunea de fundraising pe forumul Asociatiei.

Topic cu imagini de la o parte din actiunile asociative. 

 

2017

2016

ASOCIATIA SOS INFERTILITATEA, cu sediul in Calea Floreasca nr 110, Bucuresti, sector 1, avand cod unic de inregistrare 26227202, a realizat in anul 2016 următorii indicatori :

– venituri totale – 44.382 lei;
– cheltuieli totale – 70.751 lei;
– deficit – 26.369 lei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, OMFP 1969/2007 (privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial), precum si OMFP 65/2015 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Detalii despre fundraising, pe sectiunea dedicata de pe forumul Asociatiei.

Topic cu imagini de la o parte din actiunile asociative.

2014

Bilantul contabil 2014 al Asociatiei SOS Infertilitatea – sinteza.

SITUATIE FINANCIARA decembrie 2014

La decembrie 2014 s-au obtinut venituri in valoare de 78.329,71 lei (numai in luna decembrie 2014, in urma unei campanii intense de fundraising, s-au inregistrat venituri de 41.701,23 lei), cheltuieli totale in valoare de 47.384,61 lei, rezultand astfel un EXCEDENT in valoare de 30.945,10 lei, astfel:

2013

Bilantul contabil 2013 al Asociatiei SOS Infertilitatea – sinteza.

Asociatia SOS Infertilitatea, avand sediul in Calea Floreasca nr. 110, sector 1, Bucuresti, cod unic de inregistrare 26 22 72 02, a realizat in anul 2013 urmatorii indicatori:

  • venituri totale: 71.259,09 lei;
  • cheltuieli totale: 99.597,33 lei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

2012

Bilantul contabil 2012 al Asociatiei SOS Infertilitatea – sinteza.

Asociatia SOS Infertilitatea, avand sediul in Calea Floreasca nr. 110, sector 1, Bucuresti, cod unic de inregistrare 26 22 72 02, a realizat in anul 2012 urmatorii indicatori:

  • venituri totale: 98.804 lei;
  • cheltuieli totale: 104.300 lei;
  • pierdere neta: 5.496 lei.

Pierderea neta in suma de 5.496 lei s-a propus a se acoperi din excedentul anului urmator.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

 

Sectiunea de fundraising pe forumul Asociatiei.

Topic cu imagini de la o parte din actiunile asociative.